Objawy, przebieg, leczenie

Nigdy nie lekceważ choroby alkoholowej, która może prowadzić do śmierci

Terapia uzależnień

Przebieg procedur

Pierwszym etapem terapii uzależnień jest wstępna diagnoza. Pacjent spotyka się z psychologiem lub terapeutą aby omówić swój problem. Następuje pierwsze rozpoznanie oraz podstawowe wsparcie psychologiczne. Jeżeli pacjent wymaga dalszej pomocy jest kierowany do odpowiedniego pracownika ośrodka - terapeuty, psychiatry czy psychologa.

Każdy, kto zmaga się z jakimikolwiek trudnościami życiowymi sięgającymi sfery emocjonalnej czy ogólnej mogą liczyć na przyjęcie w ośrodkach pomocy. Już na pierwszym spotkaniu spotyka się ze zrozumieniem i wsparciem.

Profilaktyka

Terapia uzależnień zaczyna się od wstępnej profilaktyki, która obejmuje działania psychoedukacyjne. Dzięki takim zajęciom osoby potrzebujące pomocy poszerzają wiedzę na temat zdrowego trybu życia i rozwojowego funkcjonowania. Uczą się także o sposobach zapobiegania zachowań ryzykownych.Terapia uzależnień

Zajęcia podczas terapii uzależnień

W jakich zajęciach biorą udział pacjenci podczas terapii uzależnień? Czego się uczą?

  • praca nad samooceną i świadomością swojej siły charakteru, a także poczuciem wartości;
  • nauka o społeczności, w której się żyje i umiejscowieniu w niej;
  • budowanie zdrowych, wartościowych relacji;
  • nazywanie uczuć, rozpoznawanie i wyrażanie;
  • zachowania asertywne i ogólna komunikacja międzyludzka;
  • jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, w stresujących momentach;
  • kształtowanie pozytywnych postaw jak szacunek do innych czy tolerancja;
  • wiele innych;
Jakie jest skuteczne leczenie?

Tylko profesjonalna pomoc terapeutyczna

Prywatne ośrodki leczenia uzależnień!