Objawy, przebieg, leczenie

Nigdy nie lekceważ choroby alkoholowej, która może prowadzić do śmierci

Mechanizmy uzależnienia

Alkoholizm sieje ogromne spustoszenie w życiu osoby uzależnionej i jej bliskich. Jednak mimo poważnych konsekwencji nałogowego picia alkoholik nie jest w stanie zmienić swojego zachowania. Więcej - twierdzi on, że... wcale nie ma problemu z alkoholem. Skąd to się bierze? Winowajcą są tzw. mechanizmy uzależnienia. Czym one są? Na czym polega mechanizm rozpraszania i rozdwajania "Ja" pojawiający się w umyśle osoby uzależnionej?

Mechanizmy obronne alkoholika - co to jest?

Mechanizmami uzależnienia nazywamy zaburzony sposób postrzegania siebie i świata, który wynika z nałogu. To wszelkie tendencje w myśleniu, których celem jest zakłamanie realnej sytuacji chorego. Do tych tendencji należą:

  • mechanizm iluzji i zaprzeczeń,
  • mechanizm nałogowego regulowania emocji,
  • mechanizm rozpraszania i rozdwajania "Ja".

Mechanizmy obronne alkoholika sprawiają, że nie widzi on nic złego w piciu alkoholu. Nie potrafi dostrzec ścisłej zależności między problemami występującymi w jego życiu a chorobą alkoholową. Przeciwnie, alkoholik jest w stanie udowodnić, że to problemy powodują jego picie. Manipuluje on swoim myśleniem i emocjami. Tak samo zachowuje się też wobec rodziny, przyjaciół i znajomych.

Psychologiczne mechanizmy obronne można również zaobserwować u narkomanów. Dowiedz się więcej o narkomanii i jej leczeniu.

Mechanizm rozpraszania i rozdwajania Ja

Mechanizm rozpraszania i rozdwajania "Ja"

Alkoholizm negatywnie oddziałuje na rdzeń osobowości - strukturę "Ja". Człowiek uzależniony od alkoholu w pewnym sensie doświadcza rozdwojenia jaźni. Po spożyciu etanolu przecenia własną siłę, moc, atrakcyjność czy poczucie sprawczości. Gdy jednak mija stan upojenia, osoba uzależniona doświadcza ogromnej bezsilności, wyolbrzymionego poczucia klęski i niskiej samooceny.

Oprócz ulegania fałszywemu obrazowi samego siebie, alkoholik zmaga się z upośledzeniem zdolności do podejmowania decyzji. To dlatego ulega on wrażeniu, że musi pić, że nie ma dla niego innej alternatywy.

Mechanizmy uzależnienia od alkoholu są niezwykle silne. Osoba uzależniona nie może poradzić sobie z nimi sama. Aby odzyskać wewnętrzną równowagę, musi ona rozpocząć terapię uzależnień pod kątem specjalistów.

Jakie jest skuteczne leczenie?

Tylko profesjonalna pomoc terapeutyczna

Prywatne ośrodki leczenia uzależnień!